Балабанова Ксенія Вікторівна
канд. психол. наук, старший викладач кафедри психології
3 пар(и) за розкладом 3 перездач(і)
Резюме викладача

Балабанова Ксенія Вікторівна – кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри психології.

Освіта:

 • 2009-2014 - Харківська державна академія культури. Диплом бакалавра (з відзнакою) та диплом магістра (з відзнакою) за спеціальністю «Менеджмент соціокультурної діяльності»
 • 2015-2017 – Національний університет цивільного захисту України. диплом магістра (з відзнакою) за спеціальністю «Психологія». Професійна кваліфікація: психолог, викладач вищого навчального закладу.
 • 2016-2019- аспірантура за спеціальністю 19.00.09 «Психологія діяльності в особливих умовах» (Національний університет цивільного захисту України);
 • 2019- захист кандидатської дисертації на тему: «Психологічні особливості життєздатності працівників ДСНС України», спеціальність 19.00.09 ««Психологія діяльності в особливих умовах». Науковий керівник доктор біологічних наук, професор Перелигіна Л. А.

Сертифіковані програми навчання:

 • 2017– пройшла курс « Метафоричні асоціативні карти» (Товариство психологів України)

Наукові інтереси:

 • загальна психологія;
 • психологія діяльності в особливих умовах;
 • психологія життєздатності;
 • танцювально-експресивна терапія;
 • емоційно-образна терапія;

Професійнаактивність:

 • психологічне консультування (приватна практика).

Громадськаактивність:

 • дійсний член Асоціації професійних психологів м. Харкова;

Забезпеченнядисциплін:

 • загальна психологія;
 • практикум з психології;
 • анатомія та еволюція ЦНС;
 • гуманітарна дисципліна за вибором.
 • основи психологічної діяльності в екстремальних умовах

Хобі:

Танці, кулінарія, вивчення іноземних мов, подорожі.

Основні публікації:

 1. Балабанова К.В. Жизнеспособность как составляющая человеческого капитала. Інсайт: зб. наук. праць. студентів, аспірантівта молодих вчених. Херсон: Херсонський державний університет, 2016. С.44-47.
 2. Балабанова К.В. Феномен життєстійкості в професійній діяльності осіб ризиконебезпечних професій Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Психологія. Вип. 53. Харків: ХНПУ, 2016. C.5-12.
 3. Балабанова К. В. Жизнеспособность лиц рискоопасных профессий в психологическом обеспечении их профессиональной деятельности [Електронний ресурс] Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Психологія. 2017. Вип. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadpn_2017_3_3.
 4. Балабанова К.В. Аналіз представленості структурних компонентів життєздатності майбутніх рятувальників на первинному етапі їх фахової підготовки. Теорія і практика сучасної психології: збірник наук. праць. Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2018, № 3. С. 262-273.
 5. Балабанова К.В. Професійно-психологічний тренінг «Розвиток життєздатності майбутніх рятувальників» та його реалізація в програмі їх фахової підготовки.Теорія і практика сучасної психології: Збірник наук. праць. Запоріжжя: Класичний приватний університет,  № 5. 2018. С. 204-208.
 6. Балабанова К.В., Перелигіна Л.А. Балабанова Л.М. Моделі формування здорового способу життя: психологічний аналіз у контексті цінностей і норм. Український психологічний журнал: КНУ ім. Тараса Шевченка. К., 2018. № 4 (10).  С. 7-19.
 7. Балабанова К.В., Перелигіна Л.А. Професійна життєздатність як психологічний предиктор становлення й розвитку фахівця. Теорія і практика сучасної психології: збірник наук. праць. Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2019, № 5. С. 204-209.