Долгополова Олена Вікторівна
Резюме викладача

Долгополова Олена Вікторівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології.

Освіта:

 • 2002 - Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність «Психологія». Диплом спеціаліста психології, викладача;
 • 2010- аспірантура за спеціальністю 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» (факультет психології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди);
 • 2016 - захист кандидатської дисертації на тему: «Психологічні особливості статеворольових чинників соціальної тривожності у підлітків та їх корекція», спеціальність 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія ». Науковий керівник доктор психологічних наук, професор Кочарян О.С.

Сертифіковані програми навчання:

 • 2000-2005 – навчальна програма з клієнт-центрованої психотерапії відповідно до вимог щодо кваліфікації «психотерапевт, консультант» Всеукраїнського інституту клієнт-центрованої та експірієнтальної психотерапії.

Наукові інтереси:

 • вікова психологія;
 • емоційний інтелект та емоційна саморегуляція;
 • сімейне та подружнє консультування;
 • психологічне консультування і психотерапія;
 • розлади партнерських стосунків;
 • психологія спорту

Професійна активність:

 • психологічне консультування (приватна практика);
 • авторські психологічні тренінги;

 

Громадська активність:

 • тренер та викладач, член наглядової ради Всеукраїнського інституту клієнт-центрованой та експіріентальної психотерапії;
 • дійсний член ГС «Національна психологічна асоціація»;

 

Забезпечення дисциплін:

 • вікова психологія;
 • психологія спорту;
 • психологія та педагогіка вищої школи;
 • сімейне та подружнє консультування.

Хобі:

 психологічний туризм, волонтерство.

Основні публікації:

 

 1. Долгополова Е.В.

Социальная тревожность в подростковом возрасте// Вiсник Харкiвського Нацiонального Унiверситету iменi В. Н. Каразiна

Серія: психологія,  № 937, випуск 45,  Харкiв: ХНУ, 2011р. стр 69 - 72.

 1. Долгополова Е.В.

Полоролевые особенности социальной тревожности у мальчиков старшего подросткового возраста// ВiсникХаркiвськогоНацiональногоУнiверситетуiменi В. Н. Каразiна

Серія: психологія, № 1009. випуск. 49, Харкiв: ХНУ, 2012г. стр100 -103.

 1. Долгополова О.В.

Звязок мiж особливостями симптомокомплексу маскулiнностi/фемiнiнностi та соцiально – психологiчною адаптацiєю пiдлiткiв// Вiсник Харкiвського Нацiонального Унiверситету iменi В. Н. Каразiна

Серія: психологія, № 1095. випуск. 53, Харкiв: ХНУ, 2014р. стр 211 -214.

 1. Долгополова О.В., Терещенко Н.М. Комплексна програма психокорекції соціальної тривожності в підлітків //Науковий вісник херсонського державного університету. Серія:

Психологічні науки. Херсон: ХДУ. -2017. В 4 т 2

 

Посібники:

 1. Смирнов, Б.А.. Психология деятельности в экстремальныхситуациях. [Текст ]/ Б.А.Смирнов, Е.В.Долгополова–Х.: Изд-во Гуманит. центр. 2007. - 276 стр

2. Долгополова О.В.,Жидко М.Є.,Фаворова К.М.,Кузьминова С.В. Методики і техніки подружнього й сімейного консультування. [Текст ]: навч.посібник до практикуму. Харків, нац. аерокосм. ун-т  імені М. Є. Жуковського "ХАI"  2018. -52с.

3. Долгополова О.В.,Жидко М.Є.,Фаворова К.М.,Кузьминова С.В. Практикум з подружнього й сімейного консультування. . [Текст ]:навч.посіб. Харків, нац. аерокосм. ун-т  імені М. Є. Жуковського "ХАI"  2019.

 

Монографії:

1.Жидко М.Є. Долгополова О.В. Фаворова К.М.   Особливості функціонування та поведінки користувачів сектору психологічного консультування і психотерапіі ринку психологічних послуг Украіни в умовах пост правди та раволюціі цифрової залежності.  Колективна монографія /за загальною редакцією А.В.Дороніна–Харків, нац. аерокосм. ун-т  імені М. Є. Жуковського "ХАI"  2019. 139стр -168стр