Фаворова Катерина Миколаївна
канд. психол. наук, доцент кафедри психології
3 пар(и) за розкладом 2 перездач(і)
Резюме викладача

Фаворова Катерина Миколаївна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології.

Освіта:

 • 1998-2003 - Харківський національний університеу імені В. Н. Каразіна, спеціальність «Психологія». Диплом магістра психології, викладача;
 • 2004-2014 - аспірантура за спеціальністю 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології» (факультет психології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна);
 • 2016 - захист кандидатської дисертації на тему: «Особливості партнерських стосунків у жінок з різною статеворольовою структурою особистості», спеціальність 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології». Науковий керівник доктор психологічних наук, професор Кочарян О.С.

 

Сертифіковані програми навчання:

 • 2005-2010 – навчальна програма з клієнт-центрованої психотерапії відповідно до вимог щодо кваліфікації «психотерапевт, консультант» Всеукраїнського інституту клієнт-центрованої та експірієнтальної психотерапії.

 

Наукові інтереси:

 • загальна психологія;
 • соціальна психологія;
 • характерологія;
 • емоційний інтелект та емоційна саморегуляція;
 • психологічне консультування і психотерапія;
 • психологія партнерських відносин та подружнього життя;
 • розлади партнерських стосунків;
 • сексологія.

 

Професійна активність:

 • психологічне консультування та психотерапія (приватна практика);
 • авторські психологічні тренінги.

Громадська активність:

 • дійсний член Всеукраїнського інституту клієнт-центрованої та експірієнтальної психотерапії;
 • дійсний член ГС «Національна психологічна асоціація».

 

Забезпечення дисциплін:

 • вступ до фаху;
 • соціальна психологія;
 • психологія сім’ї;
 • основи сексології;
 • практика з психології.

 

Хобі:

психологічний туризм, дайвінг, заняття спортом.

 

Основні публікації:

 1. Фаворова К.М. «Параметры определения женской полоролевой идентичности» // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: психологія, випуск 29, Харків: ХНУ, 2005 р.;
 2. Фаворова К.М. «Социализация современных девочек-подростков» // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: психологія, випуск 33, Харків: ХНУ, 2006 р.;
 3. Фаворова К.М. «Динамика культурно–исторических параметров определения женской полоролевой идентичности» // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: психологія, випуск 44, Харків: ХНУ, 2010 р., с.163-166.
 4. Фаворова К.М. Суб’єктивний образ партнеру у дівчат із різними типами статеворольової ідентичності // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди.Серія: «Психология». – Харків: ХНПУ, 2014. - Вип. 47 – с.189-196.
 5. Фаворова К.М. Зв'язок статеворольових особистісних характеристик із самоактуалізацією у дівчат //  Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразина. Серія: «Психологія». – Харків, 2014 – №1095 – Вип.53 . – с. 50-54.
 6. Фаворова К.М. Статеворольові чинники психологічного захисту у дівчат //  Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Серія: «Психологія». – Одеса, 2014 - Том 19 – Вип. 1 (31). – с. 324-330.
 7. Фаворова К.М., Кочарян О.С., Терещенко Н.М. Досвід застосування методу спрямованої уяви «Візуалізація і гармонізація чоловічого і жіночого начал» у психокорекційній роботі» // збірник ІІІ Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання – Додаток 4 до Вип. 31, Том 1 (9), 2014 р., с.184-191.
 8. Фаворова Е.Н., Кочарян А.С., Терещенко Н.Н., Колпак Т.В. Полоролевые аспекты личностной зрелости у молодых женщин // SCIENTIFIC ENQUIRY IN THE CONTEMPORARY WORLD: THE ORETICAL BASIСS AND INNOVATIVE APPROACH, B&M Publishing San Francisco, California, USA, 2014, с.108-115.
 9. Фаворова К.М. Вплив статеворольових структурних особливостей особистості на образ ідеального партнеру у жінок // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразина. Серія: «Психологія». – №1121 – Вип.56 – с. 106-110.
 10. Фаворова Е.Н. Жизненные установки на партнерскиеотношения у женщин с разной структурной организацией полоролевой сферы // Международный научный журнал «Ученый XXI века». Йошкар-Ола, № 5-6 (6-7) - май-июнь 2015 г. с. 38-44.
 11. Фаворова Е.Н., Тиньков А.М. Особенности эмоциональной сферы женщин с разными депрессивными расстройствами // Київський науково-педагогічний вісник. № 6 (06) – с. 109-113.
 12. Фаворова Е.Н., Тиньков А.М. Особенности эмоционального состояния детей в семьях, в которых матери страдают депрессивными расстройствами// Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». - 2017. - № 2(4). - C. 180-186
 13. Фаворова Е.Н., Тиньков А.М. Характер эмоционального взаимоотношения ребенка с психологически значимими лицами // Український психолого-педагогічний науковий збірник, науковий журнал №14 (14) липень 2018 – с.111-118.
 14. Фаворова К.М., Тиньков О.М. Процедура проведення психологічного професійного відбору // Теорія і практика сучасної психології, 2019 р., №3, Т.1, с. 115-121.
 15. Фаворова К.М., Тиньков О.М. Психофізіологічні стани операторів автоматизованих систем управління повітряним рухом // Теорія і практика сучасної психології, 2019 р., №6, Т.1, с. 96-101.
 16. Фаворова К.М., Тиньков О.М. Долгополова О.В. Забезпечення психологічної безпеки персоналу організації // Габітус. Ваша наукова праця у надійних руках, Випуск 18, Том 1/2020, с. 96-100.

 

Посібники:

 1. Методики і техніки подружнього й сімейного консультування (Текст): навч.посіб. до практикуму / Фаворова Е.Н., Долгополова О. В., Жидко М. Є., Кузьмінова С. В. – Харків: нац. аерокосміч. ун-т ім.М.Є. Жуковського «Харків. авіац.ін-т», 2018. – 52 с.
 2. Практикум з подружнього та сімейного консультування (Текст): навч. посіб. / Е.Н. Фаворова., О. В. Долгополова, М.Є. Жидко, С.В. Кузьмінова - Харків: нац. аерокосміч. ун-т ім.М.Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2019. – 56 с.

 

Монографії:

 1. Фаворова К.М., Жидко М.Є., Долгополова О.В. Особливості функціонування та поведінки користувачів сектору психологічного консультування і психотерапії ринку психологічних послуг України в умовах пост правди та революції цифрової залежності. Сучасний управлінський інструментарій прийняття ефективних економічних рішень: Колективна монографія / за загальною редакцією А.В. Дороніна –Харків, нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського «ХАI»; 2019. С. 139 -168.