Макаренко Амалія Олексіївна
Резюме викладача

Макаренко Амалія Олексіївна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології.

 

Освіта:

 • Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "ХАІ", спеціальність «Психологія» (2007).
 • Навчання в аспірантурі, кафедра психології Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ» (2011).
 • Наукова ступінь кандидата психологічних наук, спеціальність 19.00.04 – медична психологія (2011).
 • Вчене звання доцента кафедри психології (2015).

 

Сертифіковані програми навчання:

 • Навчальна програма з психотерапії (Мастер-школа клієнт-центрованої психотерапії (2005))
 • Навчальна програма «Консультування абонентів обласної цілодобової спеціалізованої служби психологічної допомоги «Телефон довіри» (Харківська обласна державна адміністрація Управління у справах сім'ї та молоді Харківського обласного центру соціальних служб для молоді(2004).
 • Травма: подолання та відновлення ресурсу (Асоціація психодрами, Всеукраїнський інститут клієнт-центрованої та експірієнтальної психотерапії, 2015)
 • «Аутизм: діагноз, сенсорна інтеграція, навчання», (Громадська організація "Аутізм.Альтернатіва",2017)
 • «Сприяти зростанню. Супровід змін в психотерапії і консультуванні", (GLE International, Dresden, Germany, (2018)
 • Системна терапія субособистостей по Р.Шварцу (ГО Київський інститут раціонально-інтуїтивної психотерапії «Я», 2019)

 

Наукові інтереси:

 • Психологічне консультування та психотерапія.
 • Психологія кризових та травматичних переживань.
 • Клінічна психологія

 

Професійна активність:

Психологічне консультування (приватна практика).

Громадська активність:

 • Дійсний член ГС «Національна психологічна асоціація».

 

Забезпечення дисциплін:

 • Клінічна психологія
 • Психологія та психотерапія життєвих криз
 • Психологія переживання
 • Психологія адиктивної поведінки

 

Основні публікації:

 1. Макаренко А.О. Психологічні чинники адаптації/дезадаптації у жінок, яким виконана гістеректомія, в ранньому післяопераційному періоді:дис.канд.психол.н, 2011. – 248 с.
 2. Макаренко А.О.Особливості побудови комунікації між викладачем та студентом, орієнтованої на розвиток мотивації до навчання у студента [Текст] / Т. П. Старовойт, Н. Л. Калайтан, А. О. Макаренко // Молодий вчений. – 2018. – №12 (64). – С. 391-395.
 3. Макаренко А.О. Особливості емоційної сфери студентів технічного ЗВО з різним рівнем психологічної зрілості / Н.Л. Калайтан, А.О. Макаренко, Т.П. Старовойт // Гуманітарний часопис : збірник наукових праць. – Харків: ХАІ. – 2018. - №2. – С. 114-120.
 4. Макаренко А.О. Самоушкодження підлітків: дослідження дитячо-батьківських відносин / А.О. Макаренко, Н.Л. Калайтан, Т.П. Старовойт // Молодий вчений. – 2019. – №9 (73). – С. 42-45.
 5. Макаренко А.О. Особистісні особливості часто хворіючих дітей/ О. С. Кочарян, А. О. Макаренко, А. С. Пєхарєва // Вісник Одеського національного університету. Серія : Психологія. - 2015. - Т. 20, Вип. 4. - С. 91-98. 
 6. Starovoyt T. P., Hryhorenko T. O., Makarenko A. O., Kalaytan N. L. (2020) Models of Achieving Communicative Competence in English as a Foreign Language. In: Nechyporuk M., Pavlikov V., Kritskiy D. (eds) Integrated Computer Technologies in Mechanical Engineering. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1113. Springer, Cham https://doi.org/10.1007/978-3-030-37618-5_35

 

Посібники:

 1. Макаренко А.А. Основы клинической психологи [Текст]: навч. посіб. / А. О. Макаренко, Н. Л. Калайтан, Т. П. Старовойт. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2015. – 98 с.
 2. Макаренко А.А. Практикум по психологи: проективне методы психологии[Текст] : навч. посіб. / А. О. Макаренко, Н. Л. Калайтан, Т. П. Старовойт. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2015. – 98 с.
 3. Макаренко, А. О. Психологія та психотерапія життєвих криз [Текст] : навч. посіб. / А. О. Макаренко, Н. Л. Калайтан, Т. П. Старовойт. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2019. – 72 с.
 4. Макаренко А.О. Психологія адиктивної поведінки [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. О. Макаренко, Н. Л. Калайтан, Т. П. Старовойт. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2020. – 127 с.