Научитель Олена Давидівна
канд. психол. наук, доцент кафедри психології
4 пар(и) за розкладом 3 перездач(і)
Резюме викладача

Научитель Олена Давидівна, канд. психол. наук, доцент кафедри психології

Освіта:

ХГУ

Захист кандидатської дисертації «Ціннісні орієнтації студентів: психологічні фактори формування, розвитку, трансформації» (Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України, 1999), спеціальність 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія

2002 - звання доцента 

Наукові інтереси:

Сфера комунікації

Нагороди:

ІкариХАІ, 2006 ІІ місце в номінації  «Викладач гуманітарних дисциплін»

ІкариХАІ, 2015 ІІ місце в номінації  «Викладач професійно-орієнтованих дисциплін».

Забезпечення дисциплін:

Психологія управління

Ігрові методи в психології: Практикум

Методика організації наукового дослідження

Психологічна служба

Психологія і педагогіка вищої школи

Основні публікації:

 1. Научитель О.Д. Вплив музичних ладів на успішність вирішення інтелектуальних завдань особистістю (на прикладі учнів музичних класів) / О. Д. Научитель // Fundamentalandappliedresearchesinpracticeofleadingscientificschools. – 2016|. – № 6 [18]. – Р. 67 – 72
 2. Научитель О. Д. Структурні особливості стресостійкості внутрішньо переміщених осіб підліткового віку / О. Д. Научитель, Ю. І. Гулий //Fundamentalandappliedresearchesinpracticeofleadingscientificschools. –2016|. – № 6 [18]. – Р. 50 – 57
 3. Научитель О. Д. Особливості взаємозв’язку самооцінки і поведінкової складової «Я-концепції» особистості з аномалією рефракції (на прикладі короткозорості) /О. Д. Научитель, Ю. І. Гулий, О. В. Долгополова,) // Психологічне консультування і психотерапія. – – Вип. 9. –  С. 63 – 70
 4. Научитель О.Д. Механізми психологічного захисту як способи подоланння пенітенціарного стресу юнаками що відбувають покарання у місцях позбавлення волі / О. Д. Научитель. Ю. І. Гулий // Зб. наук. праць «Гуманітарний часопис». – Харків : ХАІ. – 2018. – №4. – С. 75 -85
 5. Научитель О. Д. Психологічна структура професійної «Я-концепції» військовослужбовців з різним типом професійної ідентичності / О. Д. Научитель, Ю. І. Гулий, Г. Н. Садіков// Зб. наук. праць «Гуманітарний часопис». – Харків : ХАІ. – 2019. – №4. – С. 130 - 139
 6. GulyiY. I., ImprovementoftheReliabilityofSpeechInputSystemsbyTakingintoAccounttheEmotionalStateoftheOperator / Y. IGulyi, O. DNauchitel, O. M. Tynkov, Y. M. Yakusheva // journal Advances in Intelligent System and Computing, volume 1113 AISC 2020– 471-481
 7. Гулий Ю. І., Особливості структури когнітивного компоненту «Я-концепції» у жінок середнього віку з різними стадіями розвитку варикозної хвороби / Ю. І. Гулий, О, Д Научитель, О. М. Тиньков, А.О. Харченко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Психологія, (69) 2020, pp 37-42.

Підручники

 1. Научитель О. Д. Організація психологічної служби: методологічні та психолого-педагогічні аспекти: підручник. Частина 1 / О. Д. Научитель, Ю. І. Гулий. О. Є. Фальова– Х. Вид. група «Основа». – 2016. – 128с.
 2. Научитель О. Д. Організація психологічної служби: методологічні та психолого-педагогічні аспекти: підручник. Частина 2 / О. Д. Научитель, Ю. І. Гулий. О. Є. Фальова– Х. Вид. група «Основа». – 2016. – 144 с.
 3. Научитель О. Д. Психологія і педагогіка вищої школи: методологічні і прикладні аспекти [Електроний ресурс] : підручник. / О. Д. Научитель, Ю. І. Гулий, І. А. Бідюк. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім.  М. Є. Жуковського «ХАІ», 2019. – 185 с.

Посібники:

 1. Бідюк І. А. Педагогіка: навч. посібник / І. А. Бідюк, О. Д, Научитель. – Х : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т». – 2016. –57 с..
 2. Научитель О. Д. Психологія управління: коментарі, таблиці, ілюстрації: навч. посібник / О. Д. Научитель, Ю. І. Гулий, А. В. Коцарь. – Харків : Нац. аерокос. ун-т «Харк. авіац. ін-т». – 2016. –104 c.
 3. Бідюк І. А. Педагогічна психологія: навч. посібник / І. А. Бідюк, О.Д. Научитель. – Х : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т». – 2017. – 56  с
 4. Психологія впливу, успіху та ефективних комунікацій : навч. посіб. .[Електронний ресурс] /О. Д. Научитель, Ю. І. Гулий, Н. Л. Калайтан, М. Є.  Жидко, Т. П. Старовойт. – Харків : ХАІ. – – 108 c.
 5. Научитель О. Д. Психологічна служба: практикум : навчальний посібник / О. Д. Научитель, А. А. Гришко, Ю. І. Гулий. - Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім.  М. Є. Жуковського «ХАІ», – 132 с

Навчально-практичні посібники

 1. Научитель О. Д. Підготовка руки до письма. Дрібна моторика: навчально-практичний посібник / О. Д. Научитель. – Х. : Навчальная література, 2016. – 32 с.

Монографії:

 1. Научитель О. Д. Вплив фактору характереологічних особливостей особистості студента на сприйняття організаційної культури студентської групи /О. Д. Научитель, Ю. І. Гулий/ Сучасний управлінський інструментарій прийняття ефективних економічних рішень: колективна монографія / за загальною редакцією А. В. Дороніна. – Харків : Нац. аерокосмічний ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 2019 – С. 173–183

Методичні рекомендації:

 1. Психологія: методичні вказівки по виконанню, оформлення та захисту дипломних ікурсових робіт [Електроний ресурс] /Упорядник О. Д. Научитель – Харків : ХАІ. – 2018. – 33 c.