Півень Маргарита Анатоліївна
Резюме викладача

Півень Маргарита Анатоліївна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології.

Освіта:

 • 2006-2011 – Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», спеціальність «Психологія». Ступінь - магістр, диплом з відзнакою;
 • 2011-2014 – аспірант очної форми навчання на кафедрі психології у Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»;
 • 2017 – захист кандидатської дисертації на тему: «Структурні особливості емоційної зрілості особистості», спеціальність 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології». Науковий керівник доктор психологічних наук, професор Кочарян О.С.

Сертифіковані програми навчання:

16.10.2008-12.12.2009 Майстер-школа клієнт-центрованої психотерапії К.Роджерса, базова  навчальна програма з психотерапії, м.Харків, 214 годин.  

01.04.2011-01.07.2011 Майстер-школа клієнт-центрованої психотерапії К.Роджерса, навчальна програма по роботі з переживаннями та кризовими станами, м.Харків, 36 годин.

15.09.2012-21.09.2012 Всеукраїнський інститут клієнт-центрованої та експерієнтальної психотерапії, учасниця другого Всеукраїнского форуму по клієнт-центрованій психотерапії «Клієнт-центрирована психотерапія: теорія й практика», 40 годин.

01.10.2013-30.12.2013 Курс практичної психології «Синтон-Харків», 40 годин.

03.2017-07.2017 Синтон-Харків, базовий навчальний курс «Основи консультування в метафоричних асоціативних картах», 44 години.

10.2018-06.2019 МІГІП, освітня програма першого ступеня «Введення в гештальт-терапію/гештальт консультування. Контакт з собою та іншими», 144 години.

12.10.2020-7.12.2020 психологічний центр «Копінг», практико-орієнтована програма «Психологічна допомога клієнтам з психосоматичним симптомом», 32 години.

Наукові інтереси:

 • психологія особистості;
 • психологічна діагностика та корекція дітей та підлітків;
 • вікова психологія;
 • психологічне консультування і психотерапія;
 • психологія сім’ї.

Професійна активність:

 • психологічне консультування (приватна практика).

Громадська активність:

 • дійсний член Всеукраїнського інституту клієнт-центрованої та експірієнтальної психотерапії;
 • дійсний член ГС «Національна психологічна асоціація»;

Нагороди:

 • грамота за наукові досягнення й у зв’язку із захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук (гуманітарний факультет, НАУ ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», 2017 р.).

Забезпечення дисциплін:

 • психологія особистості;
 • психологічна діагностика та корекція дітей та підлітків;
 • етнічна психологія і крос-культурні дослідження в психології;
 • гуманітарна дисципліна за вибором.

Хобі:

Гра на фортепіано, вокал.

Основні публікації:

 1. Півень М. А. Емоційна зрілість особистості: дослідження феномену / О. С. Кочарян, М. А. Півень // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського: збірник наукових праць / За ред. С. Д. Максименка, Н. О. Євдокимової. – Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2012. – Т.2. – Вип. 9 – С. 140 – 144.
 2. Півень М. А. Особливості організації емоційної сфери особистості з різним рівнем емоційної зрілості / О. С. Кочарян, М. А. Півень // Вісник Харківського університету імені В. Н. Каразіна. – Серія: «Психологія». – 2014. – Вип. 55. – № 1110. – С. 27 – 31.
 3. Півень М. А. Структура емоційно-захисних патернів осіб з різним рівнем емоційної зрілості / М. А. Півень // Вісник Харківського університету імені В.Н. Каразіна. – Серія: «Психологія». – 2016. – Вип. 60. – С. 26 – 29.
 4. Piven M. Analysis of personality characteristics and social and psychological adaptation of person with different level of emotional maturity / M. Piven // Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools. – Issue: 1 (13). – Со-publ.: Publishing office: Accent graphics communications. – Hamilton, 2016. – Р. 256 –
 5. Півень М. А. Особистісні особливості осіб із різним рівнем емоційної зрілості / М. А. Півень // Науковий журнал «Молодий вчений». – 2016. – №7(34). – С. 381 –
 6. Півень М. А. Психосемантичні особливості «Ego»-системи осіб з різним рівнем емоційної зрілості / М. А. Півень // Вісник Харківського університету імені В.Н. Каразіна. – Серія: «Психологія». – 2017. – Вип. 63. – С. 29 – 34.
 7. Півень М. А. Стандартизація методики діагностики емоційної зрілості особистості / М. А. Півень // Теорія і практика сучасної психології. – 2018. – №2. – С. 32-37.
 8. Півень М. А. Програма психологічної корекції емоційної зрілості особистості / М. А. Півень // Теорія і практика сучасної психології. – 2018. – № 6. – С. 27-34.
 9. Півень М. А. Особливості суб’єктивного сприйняття батьківського відношення особами з різним рівнем емоційної зрілості / М. А. Півень // Науковий журнал «Молодий вчений». – 2019. – №10(74). – С. 465-469.
 10. Півень М. А. Структурна організація ціннісно-смислової сфери особистості студентів технічного ЗВО з різним рівнем емоційної зрілості / М.А. Півень, Ю.В. Свинаренко // Науковий журнал «Молодий вчений». – 2020. – №5(81). –  С. 333-337 .

Посібники:

 1. Психолого-педагогічне забезпечення розвитку особистості студентів технічного університету: навч. посібник / В.О.Копилов, М.Є. Жидко, Н.Л. Калайтан, Т.С. Старовойт, К.В. Волошина, Т.О. Досужа, М.А. Півень, В.Р. Цокота. – Харків: Нац. аерокосм. ун-т «Харьк. авіац. ін-т», 2013. – 72 с.
 2. Основи нормальної сексуальності [Текст] : навч. посіб. / Б. Л. Гульман, Н. Л. Калайтан, М. А. Півень, Ю. В. Свинаренко. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2018. – 92 с.