Тиньков Олександр Михайлович
канд. психол. наук, доцент кафедри психології
6 пар(и) за розкладом 14 пар(и) у заочників
Резюме викладача

Тиньков Олександр Михайлович – кандидат психологічних наук, доцент кафедри.

Освіта:

1976–1981 Харківський державний університет ім. О. М.  Горького, за спеціальністю «Психолог. Викладач».

1992 захист кандидатської дисертації на спеціальну тему, за спеціальністю 19.00.03 –психологія праці, инженерна психологія.

2007 – одержав наукове звання «Доцент кафедри».

Сертифіковані програми навчання: не маю

Наукові інтереси:

 • дослідження психофізіологічного стану операторів і розробка методів контролю і управління;
 • психологічний відбір операторів з урахуванням їх психологічно-важливих властивостей;
 • автоматизація процесу професійного навчання операторів (учнів);
 • розробка методів і технічних засобів забезпечення психофізіологічної готовності до активних дій операторів в екстремальних ситуаціях;
 • інформаційна підтримка при ухваленні відповідальних рішень оператором;
 • розробка інтелектуальних інтерфейсів користувачів (систем відображення інформації);
 • моделювання процесів ухвалення рішення людиною, з урахуванням можливостей рефлексійногоуправління;

Професійна активність:

1981-2003 р.р. старший науковий співробітник військової академії ім. Говорова Л.А. (ВІРТА, м. Харків).

Інструктор теоретичної підготовки Навчально-сертифікаційного відділу НАУ (ХАІ), межі повноважень ІT / ЕX; В1, В2.

Громадська активність:не маю

Нагороди:золота медальна ВДНХ СРСР за пристрій для контролю психофізіологічного стану операторів.

Забезпечення дисциплін:

 • Математичні методи в психології;
 • Інженерна психологія та ергономіка;
 • Авіаційно-космічна психологія;
 • Психологія праці.

Хобі:

          Радіотехніка, єлектроніка, компютерна техніка, медиціна, рибалка.

Основні публікації:

 1. Тиньков О.М. Розробка психологічніх проблем професійної діяльності в умовах невизначеності. Соціально-гуманітарні проблеми в діяльності МНС України. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. Харківський інститут пожежної безпеки, 2004.
 2. Смирнов Б.А., Тиньков О.М. Методы инженерной психологии г. Харьков, Изд-во «Гуманитарный Центр»,2008 528
 3. Кочарян О.С. Тиньков О.М. Космічна психологія Енциклопедія Сучасної України. Т. 14: Кол – Кос [Текст] / Ін-т енциклоп. дослідж. НАН України ; [ред. кол. тому: Дзюба І. М. , Жуковський А. І. (співголови) та ін.]. – 2014.
 4. Тиньков О.М., Селезньова О.С. Контроль і управління психофізіологічним станом операторів АСУ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. № 1032; Вип.50:Психологія [Текст] / редкол.: О. Ф. Іванова (відп. ред.) [та ін.]. - Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2012.
 5. Тиньков О.М. Проблема обеспечения психофизиологической готовности операторов. Зб. наук. праць «Проблеми екстремальної та кризової психології». – Харків: НУЦЗУ, 2013. – С.132-141
 6. Тиньков О.М., Селезньова О.С. Автоматизація процесу управління психофізіоло­гічним станом готовності операторів  АСУ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. № 1121:Психологія [Текст] / редкол.:О. Ф. Іванова (голов. ред.) [та ін.] Вип.56. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014.
 7. Тиньков О.М., Федосєєв В.А.Метод и устройство для контроля психофизиологического состояния операторапо его речевому сигналу. Вісник Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова. Серія Психологія. 2016. – Т. 21. Вип. 4 (42).
 8. Тиньков О.М., Фаворова К.М. Психофізіологічні стани операторів автоматизованих систем управління повітряним рухом ; Класичний приватний університет.Теорія і практика сучасної психології : зб. наук. пр. 2019. № 6. Т. С. 96–100.                          
 • DOI https://doi.org/10.32840/2663-6026.2019.6-1.20
 1. Тиньков О.М., Фаворова К.М. Процедура проведення психологічного професійного відбору. Класичний приватний університет. Збірник наукових праць «Теорія і практика сучасної психології». 2019. №3, Т. 1. С. 115-121. DOI https://doi.org/10.32840/2663-6026.2019.3-1.21.
 2. Tynkov O.M., Gulyi Y.I., Nauchitel O.D., Yakusheva Y.M. Improvement of the Reliability of Speech Input Systems by Taking into Account the Emotional State of the Operator. Springer Nature Switzeriang AG 2020. Integrated Computer Technologies in Mehanical Engineering. AISC 1113. pp. 471-481. 2020.

doi:10.1007/978-3-030-37618-5_40, 2020.

 1. Тиньков О.М., Долгополова О.В., Фаворова К.М.Забезпечення психологічної безпеки персоналу організації. Науковий журнал «Габітус». – 2020. – №18(1). – С. 96-100.

http://habitus.od.ua/journals/2020/18-2020/part%201/19.pdf

Посібники:

 1. Тиньков О.М. Контроль і діагностика функціонального стану оператора. Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут", 2007. – 91 с.
 2. Тиньков О.М. Професійна орієнтація та відбір. Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут", 2007. – 119 с.
 3. Тиньков О.М. Эргономика. Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут", 2010. – 73 с.
 4. Тиньков О.М. Інженерна психологія. Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут", 2010. – 73 с.
 5. Тиньков О.М. Психологія праці Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут", 2018. – 64 с.

 

Монографії:

 1. Тиньков О.М. Методи психологічної безпеки персоналу організації. Сучасний управлінський інструментарій прийняття ефективних економічних рішень: колективна монографія /за загальною редакцією А.В. Дороніна.- Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2019. – С. 229-248

Методичні рекомендації:

 1. Научитель О.Д., Тиньков О.М. "Методичні вказівки до виконання курсових і дипломних робіт". – 2006. –31 с.