Кафедра 704 НАУ «ХАІ»

Підготовка фахівців за спеціальністю «Психологія» в Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського "ХАІ" була розпочата 1 вересня 2001 року на базі кафедри політології та історії за клопотанням 12 підприємств України, які потребували фахівців в області інженерної психології, а також фахівців для соціальної сфери. Кафедра психології як випускаюча була заснована 1 листопада 2002 р.. Становлення і розвиток кафедри здійснювалося під керівництвом професора, доктора психологічних наук, академіка АН ВО України Кочаряна Олександра Суреновича. У штат кафедри входять 4 професорів, докторів наук та 18 кандидатів наук, доцентів. Результати наукових досліджень викладачів кафедри знаходять відображення в монографіях, наукових статтях, тезах конференцій та методичних розробках. За роки існування кафедри захищено більше 14 кандидатських дисертацій, опубліковано понад 500 наукових робіт.

Викладачі кафедри психології