Старовойт Тетяна Павлівна
канд. психол. наук, доцент кафедри психології
Резюме викладача

Старовойт Тетяна Павлівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології.

Освіта:

 • 2005-2010–Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». Отрималадиплом магістра-психолога з відзнакою;
 • 2010-2013- аспірантура за спеціальністю 19.00.09 «Психологія діяльності в особливих умовах» (Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
 • 2015- захист кандидатської дисертації на тему: «Гендерні особливості мотивації навчально-професійної діяльності студентів технічних спеціальностей», спеціальність 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія». Науковий керівник доктор психологічних наук, професор Кочарян О.С.

Наукові інтереси:

 • експериментальна психологія;
 • еволюційна психологія;
 • психологія творчості;
 • психогенетика,
 • психологічне консультування;
 • психологія мотивації.

Громадська активність:

 • голова наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Нагороди:

 • грамота за багаторічну й самовіддану роботу у відбірковій комісії гуманітарного факультету;
 • грамота за плідну викладацьку діяльність та ефективну роботу у приймальній комісії гуманітарного факультету;
 • грамота за сумлінне ставлення до якісної підготовки фахівців, вагомий особистий внесок у загальні результати навчальної, методичної, наукової, виховної, профорієнтаційної роботи гуманітарного факультету та з нагоди 20-річчя гуманітарного факультету.

Забезпечення дисциплін:

 • експериментальна психологія;
 • еволюційна психологія;
 • психологія творчості;
 • психогенетика,
 • гуманітарна дисципліна за вибором.

Хобі:

Фотографія, читання книг, подорожі, кулінарія

Основні публікації:

 1. Старовойт Т.П. Гендерні чинники мотивації навчально-професійної діяльності студентів / Т.П. Старовойт. – Вісник ХНПУ імені Г.С.Сковороди. Психологія, Вип.50. – Х.:ХНПУ, 2015. – С.232-239.
 2. Старовойт Т.П. Особливості мотивації до вивчення іноземної мови у студентів «немовних» спеціальностей / Т.П. Старовойт, Т.О. Григоренко. ‑Молодий вчений. — 2016. — №1(28) — Частина 2 — С.150-153
 3. Старовойт Т.П. Особливості побудови комунікації між викладачем та студентом, орієнтованої на розвиток мотивації до навчання у студента [Текст] / Т. П. Старовойт, Н. Л. Калайтан, А. О. Макаренко // Молодий вчений. – 2018. – №12 (64). – С. 391-395.
 4. Старовойт Т.П. Особливості емоційної сфери студентів технічного ЗВО з різним рівнем психологічної зрілості / Н.Л. Калайтан, А.О. Макаренко, Т.П. Старовойт // Гуманітарний часопис: збірник наукових праць. – Харків: ХАІ. – 2018. - №2. – С. 114-120.
 5. Старовойт Т.П. Методи діагности мотивації трудової поведінки співробітників / Т.П. Старовойт. – Сучасний управлінський інструментарій прийняття ефективних економічних рішень: колективна монографія / за загальною редакцією А.В. Дороніна – Харків: Нац.аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків.авіац. ін-т», 2019. – С. 123-139.
 6. T.P. Starovoit, T. O. Hryhorenko, A. O. Makarenko, and N. L. KalaytanModelsofAchievingCommunicativeCompetenceinEnglishas a ForeignLanguage / AdvancesinIntelligentSystemsandComputing. – Springer – 2020 – Volume 1113 –
 7. 417 – 427 DOI: 10.1007/978-3-030-37618-5_35.

Посібники:

 1. Психологія творчості [Текст]: навч. посіб. / О.К. Яковенко, Т.П. Старовойт, А.М. Горецька, І.О. Кочарян – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2016. – 52 с.
 2. Психологія впливу, успіху і ефективних комунікацій : навч. посіб. / М. Є. Жидко, Н. Л. Калайтан, Ю. І. Гулий, О. Д. Научитель [та др. ] ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". - Харків. - Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т", 2018. - 108 с . 
 3. Психогенетика : навч. посіб. / В. А. Федосєєв, Т. П. Старовойт ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". - Харків. - Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т", 2019. - 88 с.
 4. Психологія та психотерапія життєвих криз : навч. посіб. / А. О. Макаренко, Н. Л. Калайтан, Т. П. Старовойт ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". - Харків. - Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т", 2019. - 72 с.
 5. Психологія адиктивної поведінки : навч. посіб. / А. О. Макаренко, Н. Л. Калайтан, Т. П. Старовойт ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". - Харків. - Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т", 2020. - 127 с .

Монографії:

Старовойт Т.П. Методи діагности мотивації трудової поведінки співробітників / Т.П. Старовойт. – Сучасний управлінський інструментарій прийняття ефективних економічних рішень: колективна монографія / за загальною редакцією А.В. Дороніна – Харків:Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2019. – С. 123-139.