Свинаренко Юлія Валеріївна
канд. психол. наук, доцент кафедри психології
12 консультацій/экзаменів 3 перездач(і)
Резюме викладача

Свинаренко Юлія Валеріївна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології.

Освіта:

 • 2008-2013 - Харківський національний університеу імені В. Н. Каразіна, спеціальність «Психологія». Диплом магістра психології, викладача з відзнакою;
 • 2013-2016 - аспірантура за спеціальністю 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології» (факультет психології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна);
 • 2016 - захист кандидатської дисертації на тему: «Характерологічна регуляція партнерської прихильності у жінок», спеціальність 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології». Науковий керівник доктор психологічних наук, професор Кочарян О.С.

Сертифіковані програми навчання:

 • 2014-2020 – навчальна програма з клієнт-центрованої психотерапії відповідно до вимог щодо кваліфікації «психотерапевт, консультант» Всеукраїнського інституту клієнт-центрованої та експірієнтальної психотерапії.

Наукові інтереси:

 • загальна психологія;
 • емоційний інтелект та емоційна саморегуляція;
 • характерологія;
 • психологічне консультування і психотерапія;
 • психологія подружнього життя;
 • розлади партнерських стосунків.

Професійна активність:

 • психологічне консультування (приватна практика).

Громадська активність:

 • дійсний член Всеукраїнського інституту клієнт-центрованої та експіріентальної психотерапії;
 • дійсний член ГС «Національна психологічна асоціація»;

Нагороди:

 • грамота за плідну агітаційну роботу з абітурієнтами (гуманітарно-правовий факультет, НАУ ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», 2019р.).

Забезпечення дисциплін:

 • загальна психологія;
 • психологія особистості;
 • психологія та педагогіка вищої школи;
 • гуманітарна дисципліна за вибором.

Хобі:

кулінарія, плавання, екскурсії містом.

Основні публікації:

 1. Свинаренко Ю. В. Поняття нарцисизму та його характеристика / Ю.В. Свинаренко. // Психологічне консультування і психотерапія, Харків. – 2014. – №1-2. – С. 265–271.
 2. Свинаренко Ю. В. Характерологічні особливості особистості дівчат з різним типом прихильності до партнера / Ю.В. Свинаренко // Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Психологія. Вип. 53. – Х.: ХНПУ, 2016 – С.204-211.
 3. Свинаренко Ю. В. Характерологічна обумовленість партнерської прихильності у дівчат / О.С. Кочарян, Н.В. Барінова, Ю.В. Свинаренко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, серія «Психологія». – 2016.— Вип. 59. С.27-35.
 4. Свинаренко Ю. В. Особливості психологічної корекції характерологічної регуляції порушених типів партнерської прихильності у жінок / Ю.В. Свинаренко // Психологічне консультування і психотерапія, Харків.– 2016. Том 2, № 6. - С. 102-108.
 5. Свинаренко Ю. В. Особливості психотерапевтичної роботи з нарцисично організованими особистостями / Ю.В. Свинаренко, Н.А. Чичихіна // Психологічне консультування і психотерапія, Харків. – 2017. – том 1, №8. – С. 60–66.
 6. Svynarenko Y. Psychotherapeutic characteristics of schizoid personality / Y. Svynarenko // Психологічне консультування і психотерапія, Харків. – 2018. –№10. – С. 21-25.
 7. Свинаренко Ю. В. Особливості психологічного захисту жінок з різними типами прихильності / Ю.В. Свинаренко //  Молодий вчений. — 2019. — №9.
 8. Свинаренко Ю. В. Структурна організація ціннісно-смислової сфери особистості студентів технічного ЗВО з різним рівнем емоційної зрілості [Текст] / М. А. Півень, Ю. В. Свинаренко // Молодий вчений. — 2020. — №5. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/5/67.pdf
 9. Svynarenko Y. Influence of gender role identity of girls in relationship / Yu. // «Scientific enquiry in the contemporary world theoretical basics and innovative approach» Published by B&M Publishing. San Francisco, California. – 2015. – №5. – P. 80–84.
 10. Svynarenko Yu. Features of psychological protection of women with different types of attachment / Yulia Svynarenko. //  European Humanities Studies: State and Society. - № 4, 2014-2015. – P. 40-49.    

Посібники:

Свинаренко Ю.В. Основи нормальної сексуальності: навч. посіб. / [Б.Л. Гульман та ін.]; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «ХАІ». – Харків: ХАІ, 2018. – 91 с.